Spring naar content
Home > Actualiteiten > Definitief ontwerp voor de Markt Sint-Oedenrode vastgesteld

Nieuws

08-02-2022

Definitief ontwerp voor de Markt Sint-Oedenrode vastgesteld

De Markt in het hart van Sint-Oedenrode wordt heringericht. Het definitief ontwerp (D.O.) is nu gereed en het college heeft dit vastgesteld. Het voorlopig ontwerp werd in november ’21 al gedeeld met de raad, en met Rooise inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties.

 

Totstandkoming
Het voorlopig ontwerp was op verschillende plekken in te zien voor het publiek. Dat leverde nog en klein aantal reacties op; vooral over het parkeren en de Neulstraat. De reacties hebben niet geleid tot een wezenlijke wijziging van het plan; Wel zijn de puntjes op de i gezet in de laatste fase, bijvoorbeeld de keuze van de boomsoorten en het type straatmeubilair.
Wethouder Harry van Rooijen: “Ik kijk met een bijzonder goed gevoel terug op het uitgebreide traject dat we samen met héel veel betrokkenen Rooienaren hebben doorlopen. Er ligt een prachtig en breed gedragen definitief ontwerp. Het verblijfsgebied krijgt een enorme kwaliteitsimpuls met een duurzaam karakter; tegelijk houden we de totale parkeerbalans in het centrum op peil. We gaan de uitvoering nu voorbereiden.”
Bestek en daarna aanbesteding vinden dit jaar plaats. Het exacte moment waarop de schop in de grond gaat hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld het voorkomen van overlast voor het terrasseizoen en evenementen zoals Rooise kermis en carnaval; Maar ook de planning voor de verplaatsing van de AH en Kapittelhof.

 

Kiosk in nieuw jasje, de aanpak
Eerder maakte het college al bekend dat ze een onafhankelijke commissie opdracht geeft om aan de slag te gaan met de uitwerking van de nieuwe of aangepaste kiosk. Deelnemers aan de commissie zijn Natuurlijk Sint-Oedenrode,  de ontwerper van de Markt, Kunststichting Meierijstad, Roois Cultureel Erfgoed, NSO!, en een vertegenwoordiger van de ondernemers aan de Markt. De commissie stelt eisen op waaraan de toekomstige kiosk moet voldoen; die sluiten aan bij wat eerder al is opgehaald. Binnenkort nodigt ze verschillende bureaus uit om een ontwerp in te dienen. Uit alle inzendingen worden de beste ontwerpen geselecteerd en met een brede groep van betrokkenen besproken. Uiteindelijk blijft dan het beste ontwerp over en dat plan wordt uitgevoerd.
Centrummanager Dirk Lammers is tevreden. “Er is breed draagvlak voor behoud van de kiosk, dan moeten we hier ook zorgvuldig naar kijken hoe we de kiosk kunnen behouden en kunnen aanpassen aan de wensen en behoeften van nu. De projectgroep bewaakt het proces zodat uiteindelijk het beste ontwerp kan worden gerealiseerd en iedereen in Sint – Oedenrode straks trots kan zijn op ‘hun’ kiosk”