Spring naar content
Home > Actualiteiten > Je kunt weer meedenken over de Markt!

Nieuws

22-02-2021

Je kunt weer meedenken over de Markt!

Tijdens de Maand van de Markt in september vorig jaar heeft de omgeving mee kunnen denken over de toekomst van het plein. Daar is in groten getale gehoor aan gegeven. De eerste schetsen voor de nieuwe inrichting komen binnenkort van de tekentafel. En dat betekent dat we graag opnieuw met jou in gesprek gaan over de keuzes die voorliggen.

Twee ontwerpvarianten vragen om reactie

De opbrengst van de Maand van de Markt is vertaald in twee ontwerpvarianten. Dit zijn nog geen definitieve ontwerpen voor de Markt, maar geven richting aan de ontwerpmogelijkheden en keuzes die daarin gemaakt kunnen worden. Denk hierbij aan keuzes op het gebied van de indeling, toegankelijkheid, groen en de kiosk. Bekijk op deze pagina een filmpje waarin de varianten verder worden uitgelegd. Ben je benieuwd naar alle reacties van de Maand van de Markt? Bekijk dan hier het oogstboek.

Denk mee over de varianten!

De gebruikers van de Markt worden (opnieuw) gevraagd om mee te denken over de toekomstige inrichting van de Markt. Wethouder van Rooijen:

“We hebben het nog steeds over de toekomst van de ‘huiskamer van Sint-Oedenrode’. Ik hoop opnieuw op een warme en brede belangstelling voor deze tweede ronde waarin mensen hun voorkeur kunnen uitspreken. Dat kan op verschillende manieren, dus laat van u horen”.

Op woensdag 24 februari staat in DeMooiRooiKrant weer een uitgebreide ontwerpbijlage met een vragenlijst. Ontvang je de ontwerpkrant niet? Bekijk deze dan hier. Ingevulde vragenlijsten kunnen tot 8 maart worden ingeleverd bij de kar in de passage bij de apotheek en bibliotheek. De vragenlijst kan hier ook digitaal worden ingevuld.

Uitnodiging klankbordgroep

Op woensdag 24 maart en woensdag 28 april buigt een, nog samen te stellen, klankbordgroep zich over de reacties op de ontwerpvarianten. De klankbordgroep vertegenwoordigt de organisaties en groeperingen in Sint-Oedenrode. Je bent van harte welkom hierbij aan te sluiten. Omdat de sessies elkaar inhoudelijk opvolgen, vragen we je alleen aan te melden als je beide avonden kunt bijwonen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de sessies digitaal plaatsvinden. Aanmelden voor de klankbordgroep kan tot 15 maart via deze link.