Spring naar content
Home > Actualiteiten > Kijk op de Kiosk

Nieuws

01-12-2022

Kijk op de Kiosk

In januari van het nieuwe jaar organiseert de gemeente Meierijstad de “Kijk op de Kiosk”. Die bestaat uit verschillende inloopmomenten waarop alle inwoners van Sint-Oedenrode hun mening kunnen geven over de verschillende opties voor de kiosk op de Markt. De bekendmaking van de dagen, tijden en locatie volgt op een later moment.

 

Pauzeknop
Met de ‘kijk op de kiosk’ wil het college alsnog extra ruimte creëren voor de stem van de inwoners. Daarmee geeft ze gehoor aan de kern van een lokale petitie. Die riep op om behoud van de huidige kiosk, als onderdeel van de vernieuwing van de Markt, opnieuw te verkennen. Wethouder Jan van Burgsteden: ‘De vele ondertekeningen van de petitie geven aan dat de toekomst van de kiosk sterk leeft onder de inwoners. Dat signaal kunnen we niet negeren en is voor ons reden om een tussenfase in te lassen.’

 

Gewogen gemiddelde
Op basis van de eerder participatierondes, waar veel inwoners aan mee gedaan hebben, is een programma van eisen opgesteld. Daarin staat waaraan een toekomstige kiosk moeten voldoen; bijvoorbeeld toegankelijkheid, functionaliteit, akoestiek, inpassing, etc.
Een onafhankelijke projectgroep heeft 5 ontwerpers gevraagd een voorstel te maken voor een kiosk die aan de eisen voldoet. Een onafhankelijke selectiecommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Rooise samenleving, heeft elk ontwerp op die eisen beoordeeld. De wethouder: “Het is een gedegen, transparant en zorgvuldig proces geweest. Het college hecht dan ook waarde aan de resultaten van die beoordeling. Vandaar dat we ervoor kiezen de stem van het publiek en de stem van de selectiecommissie ieder voor de helft mee te laten tellen.”

 

Opzet inloopbijeenkomst
Inwoners kunnen alle 5 ontwerpen bekijken tijdens de inloopbijeenkomsten. De tekeningen en impressie van het definitief ontwerp van de nieuwe Markt worden eveneens getoond. Tegen die achtergrond én met de eisen in het achterhoofd kunnen inwoners aan geven wat zij van elk van de ontwerpen én van de huidige kiosk vinden. Dat gaat met een cijfer op een schaal van 1 tot 10 op een stemkaart.
Bij binnenkomst krijgen bezoekers een korte uitleg. Elk ontwerp wordt vervolgens op vergelijkbare wijze aan hen gepresenteerd, met beelden en een korte tekst. Ontwerpers kunnen, aanvullend, een korte video presenteren, waarin zij hun ontwerp nog nader kunnen toelichten. “We hopen dat veel inwoners van Sint-Oedenrode de moeite én de tijd nemen om álle opties echt goed te bekijken en dán hun waardering te geven”.
Na afloop van de ‘Kijk op de kiosk’ komen alle beoordelingen van publiek en selectiecommissie samen in een gewogen gemiddelde. Dat is de basis voor een definitief collegebesluit in februari.