Spring naar content
Home > Actualiteiten > Een goed begin!

Nieuws

04-09-2020

Een goed begin!

Afgelopen dinsdagavond 1 september gaf wethouder Van Rooijen het startsein om de Maand van de Markt officieel te openen. Nu, een paar dagen verder, zijn de eerste reacties positief. De Maand van de Markt leeft. Gebruikers van het plein laten van zich horen. Daar zijn we blij om!  

Veel aandacht

In de eerste dagen van de Maand van de Markt hebben we al veel reacties ontvangen. De ideeënkar in de passage bij de apotheek en bibliotheek wordt druk bezocht en volgehangen met dromen voor de toekomstige Markt. Ook de digitale enquête wordt veelvuldig ingevuld en de ontwerpkrant in DeMooiRooiKrant hebben we al meermaals ingevuld retour gekregen. Een mooie start van een nieuw begin!

Startbijeenkomst

Op 1 september werd de Maand van de Markt feestelijk geopend door wethouder Van Rooijen. Vanuit huis zagen 58 deelnemers hoe een vierkoppig gesprekspanel onder leiding van de voorzitter van het project, Marty van de Klundert, met elkaar in gesprek ging. Zij bespraken de aanleiding van de herinrichting, het proces, het programma van de Maand van de Markt en de randvoorwaarden waaraan het nieuwe ontwerp moet voldoen. Heb je de bijeenkomst gemist? Kijk deze terug op de projectwebsite www.marktsint-oedenrode.nl onder de agenda op de meedoen-pagina.

Eerste reacties

De eerste reacties op de start van de Maand van de Markt zijn goed. Partij Hart is blij met het veelzijdige en uitgebreide programma aan activiteiten én de aandacht die wordt gegeven aan de randvoorwaarden waarbinnen mensen kunnen meedenken. En daarmee zijn wij blij, want dat is waarvoor we het doen: alle geïnteresseerden de gelegenheid geven om mee te doen en te denken over de toekomst van de Markt!

Lees hieronder het volledige artikel van Hart:

‘De Markt in Sint-Oedenrode moet mooi zijn, maar vooral functioneel. Want als schoenen knellen, dan doe je ze niet aan.’

Met die woorden maakte gemeentelijk projectleider Joop Verhagen gisteravond duidelijk welke kant het met de Markt in Sint-Oedenrode op moet. Hij deed dat tijdens de digitale opening van ‘De maand van de Markt’.

Noteer uw idee op een bierviltje

Op verrassend veel manieren gaat de gemeente tot en met 30 september Rooienaren verleiden om hun mening te geven over de reconstructie van het kloppend hart van hun dorp. Met digitale bijeenkomsten en kleinschalige ontmoetingen op locaties, in te vullen ansichtkaarten en bierviltjes en een enquête.

Nog eens werd benadrukt dat alle inbreng meer dan welkom is, maar dat het plan voor de nieuwe Markt moet passen binnen al gestelde voorwaarden. Hart heeft daar diverse keren aandacht voor gevraagd – we maakten te vaak mee dat mensen teleurgesteld raken omdat hun ideeën de eindstreep niet halen vanwege bepaalde kaders. Die piketplaatjes kunnen daarom maar het beste vooraf worden geslagen.

Tijdens de bijeenkomst schonk Marty van de Klundert, voorzitter van het projectteam, aandacht aan de vier thema’s die belangrijk worden gevonden. Zo moet het nieuwe plan duurzaam en klimaatbestendig zijn, houden verkeer en parkeerplaatsen een plek, worden de mogelijkheden voor ontmoeten en verblijven verbeterd en dient de Markt multifunctioneel te zijn. Dat laatste betekent dat het plein zowel voor dagelijks gebruik geschikt is als voor evenementen.

Het ging nog niet over de knelpunten

Waar het niet over ging: welke knelpunten moeten er worden opgelost? Hart vroeg het aan steunfractielid Pieter van der Kamp uit Sint-Oedenrode en die somde ze in rap tempo op. ‘Het doorgaand verkeer zorgt voor overlast, het plaveisel is met name voor gebruikers van rollators een ramp, de hoge stoep zit voetgangers en sommige evenementen in de weg en er zijn te veel parkeerplaatsen. Daardoor kan de Markt nu onvoldoende een verblijfsgebied zijn.’

Hart zag vanuit thuis hoe wethouder Harry van Rooijen bij wijze van officiële start van ‘de maand’ op een groene knop sloeg en daarmee de website van het project opende. Het applaus ter plaatse was bij gebrek aan aanwezigen (corona…) mager, maar Hart klapte thuis mee.

Want al had de fractie participanten behalve invloed ook zeggenschap gegund, we zijn onder de indruk van hoe de gemeente uitpakt om iedereen mee te laten praten. Zoals gemeenteraadslid Mirjam van Esch in de fractieapp tikte: ‘Hadden we zoiets destijds bij de herbestemming van het gemeentehuis van Schijndel ook maar gehad.’