Spring naar content
Home > Actualiteiten > Oogstboek ‘Maand van de Markt’ online 

Nieuws

19-11-2020

Oogstboek ‘Maand van de Markt’ online 

Honderden mensen gaven gehoor aan de oproep van de gemeente Meierijstad om in september mee te denken over de toekomstige inrichting van de Markt in Sint-Oedenrode. En letterlijk álle ideeën zijn gebundeld in een Oogstboek. Dat is vanaf vandaag voor eenieder in te zien op de homepagina van de website www.marktsint-oedenrode.nl 

Wat tekent zich af?

Een top-12 toont in een oogopslag de meest genoemde onderwerpen. Met stip op 1 staat het behoud van de kiosk en aandacht voor het gebruik ervan. Veel respondenten koesteren het historisch karakter en de sfeer van de Markt met de terrassen. Hoge notering is er ook voor een andere verkeersstructuur, het aantal parkeerplaatsen en voor aanpassing van de toegankelijkheid van de bestrating. Ideeën voor toevoegingen bestaan uit meer groen, bomen en banken. De gemeenschappelijke deler is samen te vatten met de volgende elementen: ‘huiskamer’, sfeer en karakter, gezelligheid terrassen, evenementen, cultuurhistorie, betere toegankelijkheid, mogelijkheden voor verblijf en ontmoeting.

De resultaten zijn al gepresenteerd aan de raadsleden; dilemma’s zijn met hen besproken. Daarbij tekenden zich de eerste richtingen af. Duurzaamheidsmaatregelen zijn een integraal onderdeel van de plannen, zolang ze niet botsen met het historisch karakter van de Markt. De kiosk blijft behouden, maar ingrijpende aanpassingen mogen (bij een knellend budget) niet ten koste gaan van de overige herinrichting. Ondanks dat mensen het willen laten zoals het is, is de ambitie om de Markt aan te passen aan de normen van deze tijd en zo weer te zorgen voor toekomstwaarde.

Januari ’21: presentatie inrichtingsvarianten

Wethouder Harry van Rooijen:

“Het proces is heel creatief ingericht waarbij jong en oud uitgenodigd zijn om ideeën aan te reiken; dat heeft zich vertaald in een grote betrokkenheid van de Rooienaren en geeft ons heel veel vertrouwen in het vervolg. De Markt wordt erg gewaardeerd. We gaan deze mooie Markt dan ook niet ingrijpend veranderen; we gaan het goede behouden en zaken toevoegen die het nóg beter maken”.

Met die insteek gaan de ontwerpers verschillende inrichtingsvarianten opstellen. In januari komt de gemeente bij de inwoners terug om het gesprek te voeren over die varianten. Verschillende belangenorganisaties krijgen daar rechtstreeks een uitnodiging voor en andere belangstellenden kunnen daarbij aansluiten. Het doel van deze participatieronde is immers dat men elkaars kijk op de varianten hoort; de punten van zorg en enthousiasme met elkaar bespreekt. Eind januari worden die bevindingen ook gedeeld met het brede publiek. Dan tekent zich af welke elementen meegenomen worden naar het voorlopig ontwerp. In het voorjaar worden de resultaten van deze participatieronde voorgelegd aan de gemeenteraad en die besluit over het vervolg.