Spring naar content
Home > Actualiteiten > Proefvak nieuwe bestrating Markt Sint-Oedenrode

Nieuws

30-07-2021

Proefvak nieuwe bestrating Markt Sint-Oedenrode

Op 24 juli jl. heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Rooise Markt. Dat betekent dat we doorkunnen met het uitwerken van het schetsontwerp. 

Uitwerking schetsontwerp

Op basis van meerdere activiteiten en diverse gesprekken met de buurt is de afgelopen jaar hard gewerkt aan een schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van de Markt. Dit ontwerp is voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu het krediet beschikbaar is gesteld, wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een zogenaamd ‘voorlopig ontwerp’. Hierin vragen drie thema’s specifiek nog om verdere uitwerking:

  1. Parkeren
  2. Neulstraat
  3. De kiosk

Het ontwerpteam en de gemeente werken samen met de N!SO aan een procesvoorstel om te komen tot een definitief plan hiervoor. Via deze website houden wij u graag op de hoogte van het vervolg.

Proef met nieuwe bestrating

Komende week wordt een proefvak voor de bestrating van de Markt in Sint-Oedenrode aangelegd. Het proefvak komt ten zuidwesten van de kiosk te liggen. Zie hiervoor het blauwe kader op onderstaande afbeelding. Het proefvak houdt in dat er 4 parkeerplaatsen en een stuk rijbaan worden herstraat. Het patroon van de verharding krijgt een andere richting en er worden verschillende funderingen, voegen en parkeervakmarkering toegepast. Het proefvak blijft een half jaar liggen zodat we goed kunnen monitoren hoe de verschillende toepassingen zich houden en we op basis van de resultaten de goede keuze kunnen maken qua bestrating voor de gehele Markt.

De afbeelding geeft een plattegrond weer met een rood en een blauw kader. Het rode kader is het werkvak, het blauwe kader is het proefvak

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten maandagmorgen 2 augustus omstreeks 7.30 uur en duren tot en met zondag 8 augustus (inclusief de uithardingstijd). De benodigde werkruimte (zie rood omlijnd op de foto) wordt vanaf zondagavond 1 augustus afgezet.

Wilt u meer weten over de herstructurering van de Markt? Bekijk dan deze pagina.