Spring naar content
Home > Actualiteiten > Schetsplan herinrichting Markt Sint-Oedenrode gereed

Nieuws

21-05-2021

Schetsplan herinrichting Markt Sint-Oedenrode gereed

Het participatie- en ontwerpproces voor de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode heeft geleid tot een schetsontwerp. Dit is nog geen definitieve schets, maar een ontwerp op hoofdlijnen waar bepaalde onderdelen nog verder uitgewerkt worden. De gemeenteraad wordt op 24 juni gevraagd uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting. 

Breed gedragen plan

Opnieuw hebben veel mensen de kans benut om mee te denken over de toekomst van de Markt in Sint-Oedenrode. Vanaf 22 februari tot 8 maart jl. was het mogelijk om te reageren op twee ontwerpvarianten. Geïnteresseerden konden zich bovendien aanmelden om deel te nemen aan een klankbordgroep voor de herinrichting van de Markt.

Uit de reacties op de ontwerpvarianten en de bijeenkomsten met de klankbordgroep blijkt dat de hoofdopzet van het schetsontwerp breed wordt gedragen. Om het plein komt een brede goed toegankelijke loopstrook voor voetgangers, gemaakt van klinkers. Het plein vormt één geheel en wordt opnieuw, daarmee duurzaam, bestraat met de bestaande ‘kinderkopjes’. Bestaande bomen worden behouden en indien noodzakelijk vervangen, Daarbij worden enkele grote bomen op het plein toegevoegd. De parkeerplaatsen en de afslag naar de Neulstraat worden straks op een duidelijke, maar subtiele, manier in de bestrating aangeduid.

Op onderdelen nadere studie nodig

Enkele onderdelen vragen nog apart om aandacht. Het gaat daarbij om het aantal benodigde parkeerplaatsen en de ligging daarvan in relatie tot het verblijfsgebied. Ook een eventuele afsluiting van de Neulstraat voor gemotoriseerd verkeer vraagt om nadere studie. De hoofdopzet van het plan wordt nu verder uitgewerkt, waarbij ook de Neulstraat en de parkeerplaatsen op een goede wijze een plek krijgen in het totaalplan. Vast staat dat er een kiosk behouden blijft op min of meer dezelfde plek. Maar over de vorm, uitstraling en functie lopen de meningen erg uiteen. Het college stelt daarom voor hier samen met Natuurlijk Sint-Oedenrode een apart proces voor in te richten.

Over het proces tot nu toe zegt Dirk Lammers van Natuurlijk Sint-Oedenrode:

“We blikken terug op een intensieve meedenkperiode met veel betrokkenheid. Een proces waarbij iedereen die dat wilde, kon meedenken over de nieuwe inrichting van de Markt. Op hoofdlijnen is er consensus over het ontwerp. Over een aantal cruciale onderdelen moet de gemeente nu keuzes maken.”

Het schetsontwerp wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Die beslist op 24 juni aanstaande of voor de herinrichting de middelen beschikbaar worden gesteld. Wethouder Harry van Rooijen:

“Ik ben blij met de enorme betrokkenheid vanuit Rooi voor hun Markt. Het college heeft nog een paar keuzes te maken. Maar we kunnen nu al een goed plan presenteren aan de gemeenteraad waarmee we de verblijfskwaliteit van de Markt en het gebruiksgemak van de openbare ruimte aanmerkelijk verbeteren.”