Spring naar content

Let op: de Maand van de Markt en daarmee de periode dat ideeën kunnen worden ingezonden, is voorbij. We vertalen de opbrengst nu naar ontwerpschetsen. Daarmee komen we begin volgend jaar graag weer bij je terug.

Markt Sint-Oedenrode

Meedoen kan op verschillende manieren. Kies een manier die bij jou past!

Doe mee met onze activiteiten

Om zoveel mogelijk ideeën op te halen bij een zo breed mogelijke groep gebruikers van het plein, organiseerden we in september verschillende digitale en fysieke activiteiten en bijeenkomsten. Doorlopende activiteiten gedurende de hele maand, maar ook bijeenkomsten op specifieke avonden. Zo opende wethouder Van Rooijen op 1 september de Maand van de Markt met een digitale startbijeenkomst, was er op 14 september een digitale debatavond en werden op meerdere momenten kleinschalige themasessies georganiseerd. De eerste twee bijeenkomsten kunnen hiernaast worden terug gekeken.

Kijk de sessies terug

Op 1 september opende wethouder Van Rooijen de Maand van de Markt op een feestelijke wijze. Bekijk hier de bijeenkomst terug.
Digitale start van de maand

Op 14 september ging een divers gesprekspanel vanuit de raadzaal in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode met elkaar in gesprek over de opbrengsten van de Maand van de Markt tot dan toe. Vanuit huis konden geïnteresseerden meepraten. Bekijk hier de bijeenkomst terug.
Digitale debatavond

Bekijk de ontwerpkrant

Ontwerp je ideale plein in de ontwerpkrant

Hoe zie jij de Markt het liefst in de toekomst? In de MooiRooiKrant van 3 september kwam de lezer onze ontwerpkrant tegen. Hierin konden zij hun ideale inrichting van het plein tekenen of beschrijven. In totaal hebben we 57 ontwerpkrantjes retour ontvangen. Van hele uitgebreide tekeningen tot meer globale schetsen of beschrijvingen.

Vul de enquête in

Wat vind je goed aan de huidige Markt? Wat zie je liever anders? In onze enquête vroegen we geïnteresseerden in een paar minuten naar hun mening over verschillende thema’s. Uiteindelijk hebben 119 mensen de enquête ingevuld. Super! Meer inzicht in de wensen, behoeften en zorgen voor het marktplein helpt ons om een passend ontwerp voor het plein te kunnen maken.

Bekijk de enquête

Bekijk de ideeënkar

Ideeënkar passage apotheek

In de passage bij de apotheek en de bibliotheek (Markt 30) stond gedurende de hele maand september een ideeënkar. Passanten konden op deze manier in hun eigen tijd en tempo – maar wel binnen de openingstijden van de apotheek – hun wensen en zorgen voor de toekomst van het marktplein delen. De kar trok veel bekijks! In totaal hebben we via de ideeënkar 260 reacties ontvangen.

Bekijk de randvoorwaarden

Het nieuwe ontwerp van de Markt maken we graag op basis van de inbreng en ideeën van alle gebruikers van het plein. Voor het ontwerp geldt een aantal ambities en randvoorwaarden, meegegeven door het gemeentebestuur. De kernbegrippen van de ambities zijn ‘toekomst, duurzaam, levendig en leefbaar’. Als randvoorwaarde geldt bijvoorbeeld dat de verkeersfunctie behouden moet blijven. De randvoorwaarden zijn gebaseerd op eerder genomen besluiten door de gemeenteraad. Bij het delen van je ideeën voor de Markt vragen we je hier graag rekening mee te houden.

Zie randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor het nieuwe ontwerp

  1. Het huidige gebruik van de Markt en de bestaande evenementen blijven mogelijk.
  2. Bij de herinrichting dient rekening te worden gehouden met het huidige beleid voor terrassen.
  3. De Markt behoudt zijn verkeersfunctie. De winkels en horeca blijven bereikbaar voor bevoorrading.
  4. Parkeren op de Markt blijft mogelijk. Door verplaatsing van de Albert Heijn en de aanleg van zo’n 60 parkeerplekken voor langparkeren bij de Neul kan het aantal parkeerplaatsen worden verminderd met circa 60 stuks. Bij de nieuwe locatie van Albert Heijn wordt een nieuwe parkeervoorziening aangelegd.
  5. De Markt moet voor iedereen goed toegankelijk zijn en er moeten goede en voldoende voorzieningen voor fietsers worden aangebracht.
  6. De bomen op de Markt zijn beeldbepalend. Een aantal is aangemerkt als monumentaal. Gekapte bomen moeten worden vervangen en bestaande bomen krijgen een groeiplaatsverbetering. Bij keuze en locatie van de nieuwe bomen is de toekomstwaarde het uitgangspunt. Dat betekent een goede standplaats, zodat de bomen bestand zijn tegen klimaatverandering.
  7. De Markt heeft de status ‘beschermd dorpsgezicht’. Dat betekent dat er bij de herinrichting oog voor de historie moet blijven en geen afbreuk aan het beeld van de gebouwen mag plaatsvinden.
  8. De openbare ruimte dient goed te onderhouden zijn.
  9. De herinrichting van de Markt moet binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.