Spring naar content

Let op: de tweede meedenkperiode is inmiddels ook voorbij. De klankbordgroep buigt zich in maart en april over de reacties. Daarna komen we weer bij je terug.

Markt Sint-Oedenrode

Meedoen kan op verschillende manieren. Kies een manier die bij jou past!

Bekijk de video

Twee ontwerpvarianten

Onze ontwerpers hebben de opbrengst van de Maand van de Markt vertaald naar twee ontwerpvarianten. In de ene variant bevindt het verblijfsgebied zich in het midden van het plein, rondom de huidige kiosk. In de tweede variant gebeurt dit juist dicht bij de winkels. Bekijk de video voor meer uitleg. We horen graag wat je van de varianten vindt. Vul hiervoor tot en met 8 maart hieronder de digitale enquête of de ontwerpbijlage in de MooiRooiKrant in. Ook kun je je inschrijven voor de klankbordgroep.

Geef je reactie via de vragenlijst

Hoe zie jij de Markt het liefst in de toekomst? In de MooiRooiKrant van 24 februari vind je onze ontwerpkrant. Hierin staat een vragenlijst waarbij we om feedback vragen op verschillende thema’s. Ingevulde krantjes kunnen tot 8 maart worden ingeleverd bij de kar in de passage bij de apotheek en de bibliotheek.

Bekijk de ontwerpkrant

Schrijf je in

Schrijf je in

Schrijf je in

Praat mee met de klankbordgroep

De reacties op de ontwerpvarianten worden na 8 maart besproken met de klankbordgroep. Deze klankbordgroep vertegenwoordigt de organisaties en verschillende gebruikersgroepen van de Markt. De klankbordgroep komt twee keer bij elkaar: op 24 maart en 28 april. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de klankbordgroep! Inschrijven kan tot 15 maart.

Bekijk de randvoorwaarden

Het nieuwe ontwerp van de Markt maken we graag op basis van de inbreng en ideeën van alle gebruikers van het plein. Voor het ontwerp geldt een aantal ambities en randvoorwaarden, meegegeven door het gemeentebestuur. De kernbegrippen van de ambities zijn ‘toekomst, duurzaam, levendig en leefbaar’. Als randvoorwaarde geldt bijvoorbeeld dat de verkeersfunctie behouden moet blijven. De randvoorwaarden zijn gebaseerd op eerder genomen besluiten door de gemeenteraad. Bij het delen van je ideeën voor de Markt vragen we je hier graag rekening mee te houden.

Zie randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor het nieuwe ontwerp

  1. Het huidige gebruik van de Markt en de bestaande evenementen blijven mogelijk.
  2. Bij de herinrichting dient rekening te worden gehouden met het huidige beleid voor terrassen.
  3. De Markt behoudt zijn verkeersfunctie. De winkels en horeca blijven bereikbaar voor bevoorrading.
  4. Parkeren op de Markt blijft mogelijk. Door verplaatsing van de Albert Heijn en de aanleg van zo’n 60 parkeerplekken voor langparkeren bij de Neul kan het aantal parkeerplaatsen worden verminderd met circa 60 stuks. Bij de nieuwe locatie van Albert Heijn wordt een nieuwe parkeervoorziening aangelegd.
  5. De Markt moet voor iedereen goed toegankelijk zijn en er moeten goede en voldoende voorzieningen voor fietsers worden aangebracht.
  6. De bomen op de Markt zijn beeldbepalend. Een aantal is aangemerkt als monumentaal. Gekapte bomen moeten worden vervangen en bestaande bomen krijgen een groeiplaatsverbetering. Bij keuze en locatie van de nieuwe bomen is de toekomstwaarde het uitgangspunt. Dat betekent een goede standplaats, zodat de bomen bestand zijn tegen klimaatverandering.
  7. De Markt heeft de status ‘beschermd dorpsgezicht’. Dat betekent dat er bij de herinrichting oog voor de historie moet blijven en geen afbreuk aan het beeld van de gebouwen mag plaatsvinden.
  8. De openbare ruimte dient goed te onderhouden zijn.
  9. De herinrichting van de Markt moet binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.