Spring naar content

Markt Sint-Oedenrode

Samen ontwerpen we de Markt, de huiskamer van Sint-Oedenrode

Illustratie van de Markt in Sint-Oedenrode
Illustratie van de Markt in Sint-Oedenrode

Wie organiseert de herinrichting van de Markt?

De herinrichting van de Markt is een initiatief van de gemeente Meierijstad. De behoefte aan een nieuw ontwerp ontstaat doordat de huidige kwaliteiten van het plein niet ten volle worden benut. De Markt functioneert nu namelijk vooral als parkeerplaats en het plein is op plekken verouderd. Bovendien verdwijnen de Albert Heijn en de Rabobank. Allemaal kansen om het plein beter te benutten en nog mooier te maken.

Doe je ook mee?

De gemeente heeft de bureaus Spacevalue en tlu landschapsarchitecten de opdracht gegeven om een nieuw ontwerp te maken voor de Markt in Sint-Oedenrode. We geloven dat iedereen die de Markt kent en er gebruik van maakt een mening en ideeën heeft over de Markt. We geven daarom alle gebruikers van het plein, van groot tot klein, van marktkoopman tot aanwonende, van professional tot passant, van ondernemer tot werknemer, tijd en ruimte om met ons mee te denken en te werken aan de opgave voor de Markt. We zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk een breed gedragen resultaat oplevert: een ontwerp dat past bij de behoefte en belevingswereld van de gebruiker.

Voorlopige tijdlijn

Kijk op de Kiosk

In januari 2023 organiseert de gemeente Meierijstad verschillende inloopmomenten waarop alle inwoners van Sint-Oedenrode hun mening kunnen geven over de verschillende opties voor de kiosk op de Markt.

Kijk op de Kiosk

Uitvoering

uitvoering mogelijk vanaf eind 2022, mede afhankelijk van verplaatsing Albert Heijn

Uitvoering

Bestek en aanbesteding

Kwartaal 1 en 2 2022

Bestek en aanbesteding

Definitief ontwerp

kwartaal 1 2022

Definitief ontwerp

Presentatie voorlopig ontwerp

Kwartaal 4 2021

Presentatie voorlopig ontwerp

Vertaling naar voorlopig ontwerp

Kwartaal 3 2021

Vertaling naar voorlopig ontwerp

Officiële inspraak voorlopig ontwerp

Kwartaal 2 2021

Officiële inspraak voorlopig ontwerp

Vertaling naar voorlopig ontwerp

Kwartaal 2 2021

Vertaling naar voorlopig ontwerp

Tweede participatiemoment: voorleggen van ontwerpvarianten aan inwoners en gebruikers van de Markt

Kwartaal 1 2021

Tweede participatiemoment: voorleggen van ontwerpvarianten aan inwoners en gebruikers van de Markt

Ontwerpvarianten uitwerken

Kwartaal 1 2021

Ontwerpvarianten uitwerken

Formulering uitgangspunten ontwerp

Kwartaal 4 2020

Formulering uitgangspunten ontwerp

Oogstboek opbrengst Maand van de Markt

Kwartaal 4 2020

Oogstboek opbrengst Maand van de Markt

Eerste participatiemoment: ophalen van ideeën van inwoners en gebruikers over de Markt

Kwartaal 3 2020

Eerste participatiemoment: ophalen van ideeën van inwoners en gebruikers over de Markt

Inventarisatie en analyse bestaande situatie

Kwartaal 2 2020

Inventarisatie en analyse bestaande situatie

Een historisch plein waar het leven wordt gevierd

De Markt in Sint-Oedenrode is van oorsprong het natuurlijke middelpunt van het Rooise dorpsleven. Door de historische bebouwing, aanwezige bomen en terrassen is het een charmant en karakteristiek plein. De kwaliteiten worden nu echter niet ten volle benut, omdat het vooral functioneert als parkeerplaats. Daarnaast is de inrichting in het algemeen verouderd en her en der versleten.
Kortom, tijd voor een nieuw ontwerp, passend bij het karakter van Sint-Oedenrode en ontwikkelingen van deze tijd.

Meest gestelde vragen

Door wie wordt de Markt herontwikkeld?

De Markt wordt herontwikkeld op initiatief van de gemeente Meierijstad. Zij heeft de bureaus Spacevalue en tlu landschapsarchitecten de opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de Markt in Sint-Oedenrode. Een ontwerp middels een participatief proces waar bewoners, ondernemers, bezoekers en (maatschappelijke) organisaties worden betrokken.

Wat is de Maand van de Markt?

De Maand van de Markt is een maand die geheel in het teken staat van het ophalen van ideeën voor de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode. Gedurende heel september 2020 worden allerlei activiteiten georganiseerd om alle gebruikers van de Markt de tijd en ruimte te geven om met ons mee te denken en te werken aan de opgave voor de Markt.

Door wie wordt de Maand van de Markt georganiseerd?

De Maand van de Markt wordt georganiseerd op initiatief van de gemeente Meierijstad. Zij heeft de bureaus Spacevalue en tlu landschapsarchitecten de opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de Markt in Sint-Oedenrode. Een ontwerp middels een participatief proces waar bewoners, ondernemers, bezoekers en (maatschappelijke) organisaties worden betrokken. De Maand van de Markt wordt dan ook door deze bureaus georganiseerd.

Waarom is de Maand van de Markt opgezet?

De Maand van de Markt is opgezet in het kader van het project Herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode. Het mooie historische marktplein wordt nu vooral gebruikt als parkeerplaats. Met de verplaatsing van de Albert Heijn en de Rabobank ontstaat ruimte voor een nieuwe inrichting van het plein. Een nieuw ontwerp dat in samenspraak met gebruikers van het plein wordt ontworpen.

Wat is het doel van de herinrichting van de Markt?

Doel van de herinrichting is om een functionele en goed te beheren openbare ruimte te realiseren die bijdraagt aan het economisch functioneren van het centrum. Beoogd resultaat is een definitief ontwerp voor de Markt dat breed gedragen is door (belanghebbende) burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Een plan met uitdrukkelijke aandacht voor het benutten van aanwezige kwaliteiten, verbetering van de verkeers- en parkeerstructuur, integratie van maatregelen ten behoeve van duurzaamheid en klimaat en participatie.

Wat is straks het concrete resultaat van de Maand van de Markt?

Het resultaat van de Maand van de Markt is een oogstboek met alle opgehaalde ideeën voor het nieuwe ontwerp van de Markt. Op basis van het oogstboek worden uitgangspunten opgesteld waarin gedeelde doelen voor het nieuwe ontwerp worden afgewogen en beschreven. Met verschillende ontwerpscenario’s komen we vervolgens weer terug bij de bewoners, ondernemers, bezoekers en (maatschappelijke) organisaties.

Waarom laten we iedereen meedenken?

We geloven dat iedereen die de Markt kent en er gebruik van maakt een mening en ideeën heeft over de Markt. We geven daarom alle gebruikers van het plein, van groot tot klein, van marktkoopman tot aanwonende, van professional tot passant, van ondernemer tot werknemer, tijd en ruimte om met ons mee te denken en te werken aan de opgave voor de Markt. We zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk een beter ontwerp en een breed gedragen resultaat oplevert: een ontwerp dat past bij de behoefte en belevingswereld van de gebruiker.

Waarom vragen jullie ideeën aan te leveren? Is er niet al genoeg opgehaald in het verleden?

In het verleden is inderdaad al vaak gesproken over een herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode. We zijn op de hoogte van alle ideeën en ontwerpen die eerder zijn gemaakt. Uiteraard is het niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden, maar wel om alle eerdere ideeën aan te vullen en te toetsen aan de ontwikkelingen en wensen van deze tijd.

Wie bepaalt wat er straks met de ideeën gebeurt?

Op basis van alles wat is opgehaald tijdens de Maand van de Markt vertalen de ontwerpers de opbrengst van de Maand van de Markt naar verschillende ontwerpscenario’s. De verschillende scenario’s worden opnieuw in samenspraak met bewoners, ondernemers, bezoekers en (maatschappelijke) organisaties verder uitgewerkt, ter discussie gebracht en doorontworpen tot een definitief ontwerp voor de Markt. De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd en beslist uiteindelijk over het vervolg.

Op wat voor manieren kan ik mijn mening geven?

Geïnteresseerden kunnen op allerlei manieren meedoen. Op de pagina ‘meedoen’ worden alle mogelijkheden beschreven. We organiseren niet alleen doorlopende (digitale) methoden om mee te doen, maar ook kleinschalige fysieke bijeenkomsten en activiteiten.

Houden jullie bij de bijeenkomsten rekening met de COVID-19 richtlijnen van het RIVM?

Dat doen we zeker. Bijeenkomsten vinden digitaal of (gedeeltelijk) fysiek plaats. Bij de fysieke bijeenkomsten geldt een maximale hoeveelheid deelnemers op basis van inschrijving vooraf. Uiteraard houden we de anderhalvemeterregel in stand en zorgen we voor voldoende ontsmettingsmogelijkheden. We vragen begrip voor deze maatregelen.

Ik heb een goed idee voor een ander stuk van Sint-Oedenrode dan de Markt. Kan ik dit ook insturen?

Het eindresultaat van dit project is een nieuw ontwerp voor de Markt in Sint-Oedenrode. Ideeën voor andere delen van Sint-Oedenrode of de omgeving nemen we mee in het oogstboek van de Maand van de Markt. Op deze manier kan de gemeenteraad kennisnemen wat er speelt in de omgeving. Ideeën in de omgeving die invloed hebben op de herinrichting van de Markt nemen we wel mee in het nieuwe ontwerp.

Ik woon niet (meer) in Sint-Oedenrode, maar draag de Markt een warm hart. Kan ik ook meedoen?

Graag zelfs! We nodigen iedereen met een idee voor de toekomst van de Markt uit zijn of mening te delen. Ook mensen die niet (meer) in Sint-Oedenrode wonen.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen zijn we bereikbaar op het mailadres mijnidee@marktsint-oedenrode.nl. Ook staat bij het kopje ‘contact’ een contactformulier.