Spring naar content

Privacybeleid

Wij gebruiken persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegeven en wat uw privacyrechten zijn. Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Onze privacydoelstellingen zijn:

  • wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier;
  • wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten;
  • wij zorgen dat uw persoonsgegevens correct en juist worden gebruikt;
  • wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of zo lang dat op basis van de vastgestelde bewaartermijn nodig is.

Deze verklaring kan aangepast worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen, kunnen ervoor zorgen dat wij werkprocessen aanpassen. Dit kunnen ook aanpassingen zijn in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Meierijstad kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer 14 0413 of via privacy@meierijstad.nl.