Spring naar content

Let op: de tweede meedenkperiode is inmiddels ook voorbij. De klankbordgroep buigt zich in maart en april over de reacties. Daarna komen we weer bij je terug.

Markt Sint-Oedenrode

Samen ontwerpen we de Markt, de huiskamer van Sint-Oedenrode

Collage Markt in Sint-Oedenrode

Denk mee over de toekomst van de Markt

De Markt in Sint-Oedenrode is toe aan een nieuwe inrichting. Een nieuw ontwerp dat past bij de behoeften van deze tijd en recht doet aan de bestaande kwaliteiten. Het plein wordt nu vooral gebruikt als parkeerplaats en de huidige inrichting is over het algemeen verouderd. Met het verdwijnen van de Albert Heijn en de Rabobank ontstaan extra kansen voor een andere inrichting. Hoe we de Markt kunnen verbeteren, vragen we ook graag aan jou. Als gebruiker van het plein heb jij wellicht ideeën over wat de Markt nodig heeft om een aantrekkelijk, levendig en duurzaam plein te zijn en te worden.

Bekijk de video

Zie klankbordgroep

Bekijk de krant

Bekijk het oogstboek

Twee ontwerpvarianten

De opbrengst van de Maand van de Markt is vertaald naar twee ontwerpvarianten. Bekijk voor uitleg van de varianten hierboven de video of lees de krant. Let wel: de varianten zijn nog geen definitieve ontwerpen. Ze geven richting aan de ontwerpmogelijkheden en keuzes die voorliggen. De omgeving kon tot en met 8 maart reageren op de ontwerpvarianten. Dit is weer in groten getale gedaan! Op 24 maart en 28 april buigt een klankbordgroep zich over de ruim 400 ontvangen reacties en zetten we de eerste stappen om te komen tot één ontwerp voor de Markt. Blijf via de nieuwspagina op de hoogte van het proces.

200923_Sint-Oedenrode_logoMaandvdMarkt

De Maand van de Markt

Wat is er aan de ontwerpvarianten voorafgegaan? De maand september van vorig jaar stond in het teken van het ophalen van ideeën voor de herinrichting van de Markt. Met diverse activiteiten werden gebruikers van het plein uitgenodigd om hun dromen, wensen en zorgen voor de toekomstige inrichting van de Markt te delen. Veel mensen hebben dat gedaan. In totaal ontvingen we in de eerste ronde bijna 500 reacties en deden nog eens 171 mensen mee met de bijeenkomsten. Een fantastisch resultaat! Bekijk hieronder het oogstboek om een indruk te krijgen van de reacties.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de herinrichting van de Markt?

Doel van de herinrichting is om een functionele en goed te beheren openbare ruimte te realiseren die bijdraagt aan het economisch functioneren van het centrum. Beoogd resultaat is een definitief ontwerp voor de Markt dat breed gedragen is door (belanghebbende) burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Een plan met uitdrukkelijke aandacht voor het benutten van aanwezige kwaliteiten, verbetering van de verkeers- en parkeerstructuur, integratie van maatregelen ten behoeve van duurzaamheid en klimaat en participatie.

Waarom vragen jullie ideeën aan te leveren? Is er niet al genoeg opgehaald in het verleden?

In het verleden is inderdaad al vaak gesproken over een herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode. We zijn op de hoogte van alle ideeën en ontwerpen die eerder zijn gemaakt. Uiteraard is het niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden, maar wel om alle eerdere ideeën aan te vullen en te toetsen aan de ontwikkelingen en wensen van deze tijd.

Wie bepaalt wat er straks met de ideeën gebeurt?

Op basis van alles wat is opgehaald tijdens de Maand van de Markt vertalen de ontwerpers de opbrengst van de Maand van de Markt naar verschillende ontwerpscenario’s. De verschillende scenario’s worden opnieuw in samenspraak met bewoners, ondernemers, bezoekers en (maatschappelijke) organisaties verder uitgewerkt, ter discussie gebracht en doorontworpen tot een definitief ontwerp voor de Markt. De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd en beslist uiteindelijk over het vervolg.