Spring naar content

Het ontwerp voor de Markt is gereed. De uitvoering van de werkzaamheden wordt nu voorbereid.

Markt Sint-Oedenrode

Samen ontwerpen we de Markt, de huiskamer van Sint-Oedenrode

Collage Markt in Sint-Oedenrode

Een nieuw ontwerp voor de Markt

De Markt in Sint-Oedenrode is toe aan een nieuwe inrichting. Een nieuw ontwerp dat past bij de behoeften van deze tijd en recht doet aan de bestaande kwaliteiten. Het plein wordt nu vooral gebruikt als parkeerplaats en de huidige inrichting is over het algemeen verouderd. Met het verdwijnen van de Albert Heijn en de Rabobank ontstaan extra kansen voor een andere inrichting. Het nieuwe ontwerp voor het plein maken we samen met de omgeving van de Markt. Want wie weet nou beter wat de Markt nodig heeft om een aantrekkelijk, levendig en duurzaam plein te zijn en te worden?

Bekijk de DO documenten

Vertel mij meer

Bekijk het Oogstboek

Neem contact op

Definitief ontwerp is gereed

Na een uitgebreid participatieproces is het ontwerp voor de Markt gereed. Een mooi ontwerp dat een flinke kwaliteitsimpuls oplevert voor het Rooise centrum.

200923_Sint-Oedenrode_logoMaandvdMarkt

Voorgaande proces

Wat is er aan het voorlopig ontwerp voorafgegaan? De maand september 2020 stond in het teken van het ophalen van ideeën voor de herinrichting van de Markt. Met diverse activiteiten werden gebruikers van het plein uitgenodigd om hun dromen, wensen en zorgen voor de toekomstige inrichting van de Markt te delen. In het voorjaar van 2021 was er een tweede meedenkperiode. Gebruikers van het plein konden toen reageren op twee ontwerpvarianten. In totaal ontvingen we meer dan [900] reacties en deden [171] mensen mee met de bijeenkomsten. Uiteindelijk boog een divers samengestelde klankbordgroep zich over de reacties. Het resultaat is het voorlopig ontwerp dat nu voorligt.

Veelgestelde vragen

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

De voorbereiding van de uitvoering wordt voorbereid. Eerst wordt een bestek uitgewerkt, waarna het werk kan worden aanbesteed. Het exacte moment waarop de schop in de grond gaat hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld het voorkomen van overlast voor het  terrasseizoen en evenementen zoals Rooise kermis en carnaval; Maar ook de planning voor de verplaatsing van de AH en de werkzaamheden voor Klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode (Droge Voeten).

Door wie wordt de Markt herontwikkeld?

De Markt wordt herontwikkeld op initiatief van de gemeente Meierijstad. Zij heeft de bureaus Spacevalue en tlu landschapsarchitecten de opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de Markt in Sint-Oedenrode. Een ontwerp middels een participatief proces waar bewoners, ondernemers, bezoekers en (maatschappelijke) organisaties worden betrokken.

Wat is het doel van de herinrichting van de Markt?

Doel van de herinrichting is om een functionele en goed te beheren openbare ruimte te realiseren die bijdraagt aan het economisch functioneren van het centrum. Beoogd resultaat is een definitief ontwerp voor de Markt dat breed gedragen is door (belanghebbende) burgers, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Een plan met uitdrukkelijke aandacht voor het benutten van aanwezige kwaliteiten, verbetering van de verkeers- en parkeerstructuur, integratie van maatregelen ten behoeve van duurzaamheid en klimaat en participatie.

Waarom laten we iedereen meedenken?

We geloven dat iedereen die de Markt kent en er gebruik van maakt een mening en ideeën heeft over de Markt. We geven daarom alle gebruikers van het plein, van groot tot klein, van marktkoopman tot aanwonende, van professional tot passant, van ondernemer tot werknemer, tijd en ruimte om met ons mee te denken en te werken aan de opgave voor de Markt. We zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk een beter ontwerp en een breed gedragen resultaat oplevert: een ontwerp dat past bij de behoefte en belevingswereld van de gebruiker.